Archives for Finner

NORGES LOKALFORHOLD

Norsk Gamle nettsteder arkiv

2 BEBYGGELSEN. NORGES LOKALFORHOLD indskaaren af Fjerde og Sund, der danne en Mængde Øer; længere med Øst danner den en egen, af Hovedskraaningen uafhsangig Atheldning med det saakaldte Skagerrak og Chñstianiafjorden, ved hvis Kyster der aabne sig videre Sletter, og til hvilke store Elve og Vasdrag have sit Løb gjennem dybe Dale, der under- tiden…