Archives for Nordmænd

Det norske Folks Historie

Norsk Gamle nettsteder arkiv

FØRSTE AFSNIT Bebyggelsen. 1. Norges gmbiebe og ;shth Forhold. Det norske Folks Historie begynder samtidig med Landets. Medens de fleste andre europæiske Lende heve deres egen Historie, flere Aarhundreder ældre end de Nationen, der nu beboe dem, og medens ikke faa. af disse Nationen’ have en Historie ældre end den Tid, de de Hyttede ind…